Zwroty i reklamacje

VII Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres ATLAS Poland Sp. z o. o. podany w niniejszym Regulaminie. Pobierz: Fomularz zwrotu.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: ATLAS Poland Sp. z o. o., ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia.
 4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

VIII Reklamacje dotyczące Towarów

 1. ATLAS Poland Sp. z o. o. zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad.
 2. ATLAS Poland Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@atlas-poland.pl lub na piśmie na adres siedziby ul. Towarowa 31 (84-230) Rumia. ATLAS Poland Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia na adres mailowy bądź pisemnie do siedziby, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
 4. Reklamacje należy składać korzystając z formularza reklamacyjnego. Reklamacje składane w innej formie nie zostaną przyjęte, a więc proces ich rozpatrzenia nie zostanie wszczęty. ATLAS Poland Sp. z o. o. nie zobowiązuje się do informowania o nieprzyjęciu reklamacji wynikającej z złożenia jej w innej formie niż poprzez formularz reklamacyjny. Pobierz: Formularz reklamacyjny.
 5. ATLAS Poland Sp. z o. o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie ATLAS Poland Sp. z o. o. 
 6. ATLAS Poland Sp. z o. o. nie obowiązuje odpowiedzialność z tytułu rękojmi na produkty objęte gwarancją.

 

IX Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ATLAS Poland Sp. z o. o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić ATLAS Poland Sp. z o. o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ATLAS Poland Sp. z o. o. ul. Towarowa 31, 84-230 Rumia, lub mailowo pod adres info@atlas-poland.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego https://www.atlas-poland.pl/kontakt.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. ATLAS Poland Sp. z o. o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl